Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


06.02.2004

Постанова № 28-КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 28-КІ

м. Кіровоград

2004-02-06

Я, уповноважена особа Комісії, Колесникова Тетяна Василівна - начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Таксомоторний парк", код ЄДРПОУ 03117300; юридична адреса: 25028, м. Кіровоград, вул. Автомобілістів, 2; р/р 260004597 в АППБ " Аваль", МФО 323358

ВСТАНОВИВ:

порушення законодавства про цінні папери: 1. Товариством несвоєчасно опублікований річний звіт емітента за 2002 рік, чим порушено виконання вимог статті 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та п. 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.06.03 р. №221 "Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.03, №530/7851. Факти вчинення зазначених порушень підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 29.01.2004 р. №28-КІ. Обставини,що пом'якшують відповідальність: збори скликались, але не відбулись за відсутності кворуму (протокол від 28.11.03 р.) Обставини що обтяжують відповідальність: не виявлено. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне подання інформації застосувати до ВАТ "Таксомоторний парк" санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 85 грн. 2. Суму штрафу, накладеного на ВАТ «Таксомоторний парк» перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31114101800002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 23030300 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач - УДК у Кіровоградській області, код одержувача - 24144695, банк одержувача - УДК у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п'яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, М.Кіровоград, вул.Леніна, 64/53, кім. 602. 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів: - особі, до якої застосована санкція; - в Управління правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з Цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов’язку усунути порушення законодавства.