Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


05.02.2008

Постанова № 09 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 09 - КІ

м.Кіровоград

2008-02-05

Я, Уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ВАТ “Таксомоторний парк”, код ЄДРПОУ 03117300; юридична адреса: 25028, м.Кіровоград, вул.Автолюбителів, 2; п/р 260004598 в ОД «Райффайзен банк «Аваль»», МФО 323358

ВСТАНОВИВ:

не виконано розпорядження Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень законодавства про цінні папери від 16 січня 2007р. №20-КІ, а саме: При проведенні моніторингу річного звіту товариства ВАТ “Таксомоторний парк” за 2005 рік виявлено невідповідність вартості чистих активів нормам діючого законодавства, а саме вартість чистих активів менша за статутний капітал. Відповідно до пункту 3 статті 155 «Цивільного кодексу України», якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Факт вчинення зазначеного порушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 29.01.2008р. №09–КІ. Обставини, що пом`якшують відповідальність: не виявлено. Обставини, що обтяжують відповідальність: не виявлено. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження застосувати до ВАТ «Таксомоторний парк» санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 850,00 грн. 2. Суму штрафу, накладеного на ВАТ «Таксомоторний парк» перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31112106700002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – УДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів: - особі, до якої застосована санкція; 4. Копію цієї постанови направити протягом п’яти днів: - в Управління правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов`язку усунути порушення законодавства.