Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 03117300
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 05/11/2004
Дата публікації 08/11/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство " Таксомоторний парк"
Юридична адреса* м.Кiровоград, вул.Автолюбителiв
Керівник* Донець Григорiй Iванович - Голова правлiння
Контактна особа* Мирошнiченко Володимир Михайлович - Заступник голови з економiки. Тел: 55-58-11
E-mail* 0
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Полiщук В.В. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Дiденко В.С. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Книшов I.Г. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Горбатенко А.В. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Котенко Т.Н. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Котенко Н.П. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Наглядова рада товариства Денисенко С.В. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Член ревiзiйної комiсiї Валова Н.М. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Член ревiзiйної комiсiї Бругер В.I. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 0 Член ревiзiйної комiсiї Самойленко В.Н. 0 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призхначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 1 Голова наглядової ради Представник ЗАТ "Радiй"-Демиденко Володимир Федорович 24.9 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призаначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/01/2004 1 Член наглядової ради Представник ЗАТ "Радiй" за дорученням 24.9 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призаначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 1 Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович 9.9 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призаначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
03117300 05/11/2004 1 Голова ревiзiйної комiсiї Тарасенко Зоя Анатолiївна 5.86 Змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 5.11.04.У призаначених посадових осiб судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.