Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.02.2009
Дата публікації 13.02.2009 14:30:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Виконавчий обов'язки голови правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Кукуленко Олександр Васильович (паспорт: серiя ЕА номер 392115 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.01.1998) звiльнена з посади, в зв'язку з переходом на державну роботу. Пропрацював на посадi голови правлiння ВАТ "Таксомоторний парк" з 11 серпня 2006 року по 10 лютого 2009 року Змiни в складi посадових осiб емiтента прийнятi рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 вiд 11.02.2009 року), Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Чеголя Леонiд Митрофанович (паспорт: серiя ЕА номер 374951 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.11.1997) звiльнена з посади, в зв'язку зi смертю. Змiни в складi посадових осiб емiтента прийнятi рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 вiд 11.02.2009 року), Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Виконуючий обов'язки голови правлiння Зубченко Олександр Сергiйович (паспорт: серiя ЕА номер 302984 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.07.1997) призначена на посаду до перших загальних зборiв акцiонерiв, до призначення на посаду працював начальником ремонтної зони ВАТ "Автобусний парк-13527" з 1973 по 2009 рiк. Змiни в складi посадових осiб емiтента прийнятi рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 вiд 11.02.2009 року). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий обов'язки голови правління Зубченко Олександр Сергійович