Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.08.2008
Дата публікації 22.08.2008 16:10:37
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Кукуленко Олександр Васильович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Брижатюк Вiктор Романович (паспорт: серiя ЕА номер 391775 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 20.01.1998) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 22.08.2008 року. Перебував на посадi члена правлiння 2 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Бойко Вiта Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕА номер 574570 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.11.1998) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 22.08.2008 року. Перебувала на посадi члена правлiння 2 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Шаповалов Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя ЕА номер 140193 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1996) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 22.08.2008 року. Перебував на посадi члена правлiння 2 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння, головний бухгалтер Тихонець Тетяна Iванiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 065630 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.10.2004) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 22.08.2008 року. Призначено на посаду на термiн - згiдно Статуту товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Iльїчов Геннадiй Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 053618 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.10.1996) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 22.08.2008 року. Призначено на посаду на термiн - згiдно Статуту товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Сидорук Василь Павлович (паспорт: серiя ЕА номер 222297 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 21.12.1996) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 22.08.2008 року. Призначено на посаду на термiн - згiдно Статуту товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кукуленко Олександр Васильович