Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.03.2013
Дата публікації 01.03.2013 18:10:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* 25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі протоколу Наглядової ради товариства № 25 від 01.03.2013 року відбулось звільнення члена правління емітента:
Звільнено: члена правління Сідорука Василя Петровича (паспорт ЕА 222297 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 21.12.1996 року), на посаді перебував з 22.08.2008 року. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають. Посада члена правління залишилася вакантною в зв’язку з відсутністю кандидатів. Призначення на посаду відбудеться на наступних засіданнях наглядової ради.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Зубченко Олександр Сергійович