Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.04.2011
Дата публікації 18.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 14 квітня 2011 року (протокол № 15).
Посадова особа Мошнягул Всеволод Васильович (паспорт: серія ЕА, № 434990, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18.04.1998 р.) призначений на посаду Голови Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,5613 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради ВАТ «Таксомоторний парк».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 744 акцій.

Посадова особа Радіонова Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія ЕА, № 402795, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.01.1998 р.), призначена на посаду Члена Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк на який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник виконавчого директора ВАТ «ІК «АЙКО».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Юридична особа ЗАТ «НВП «Радій», код ЄДРПОУ 14312430, призначена на посаду Члена Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 24,8998%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк на який призначено особу: 3 (три) роки.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 387 940 акцій.

2. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 14 квітня 2011 року (протокол № 15).
Посадова особа Тарасенко Зоя Анатоліївна (паспорт: серія ЕА, № 486255, виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998 року) призначена на посаду Голови Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 5,8603 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк на який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник фінансового директора ЗАТ «НВП «Радій».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 91 303 акцій.

Посадова особа Азаров Микола Петрович (паспорт: ЕА, № 558119 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.03.1999 р.) призначена на посаду Члена Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,2352 %.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар ВАТ «Таксомоторний парк».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 664 акцій.

Посадова особа Самойленко Володимир Миколайович (паспорт: серiя ЕА, № 820394, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.01.2001 р.) призначена на посаду Члена Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,0426 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар – інструментальник ВАТ «Таксомоторний парк».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 664 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Зубченко Олександр Сергійович