Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.04.2011
Дата публікації 18.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Голову Наглядової ради - Мошнягула Всеволода Васильовича звiльнено згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 14.04.2011р протокол №15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє в статутному капіталі Товариства 0,5613 % акцій.

Члена Наглядової ради – ВАТ «ІК «АЙКО», код ЄДРПОУ 13751877, звiльнено згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 14.04.2011 р. протокол №15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 3,0809 % акцій.

Члена Наглядової ради – ЗАТ «НВП «Радій», код ЄДРПОУ 14312430, звiльнено згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 14.04.2011р протокол №15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 24,8998% акцій.

Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства – Тарасенко Зою Анатоліївну (паспорт: серія ЕА, № 486255, виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998 року) звiльнено згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 14.04.2011 р. протокол №15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє в статутному капіталі Товариства 5,8603 % акцій.

Члена Ревізійної комісії Товариства – Азарова Миколу Петровича (паспорт: ЕА, № 558119 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.03.1999 р.) звiльнено згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 14.04.2011 р. протокол №15. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє в статутному капіталі Товариства 0,2352 % акцій.

Члена Ревізійної комісії Товариства – Самойленка Володимира Миколайовича (паспорт: серiя ЕА, № 820394, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.01.2001 р.) звiльнено згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 14.04.2011 р. протокол №15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє в статутному капіталі Товариства 0,0426 % акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Зубченко Олександр Сергійович